VSTÚPIŤ
Qi je podľa tradičnej čínskej medicíny názov pre životnú energiu,
ktorú potrebujeme na to, aby sme existovali. To, aby sme boli zdraví,
vyžaduje jej rovnomerné rozdelenie, kolovanie a premeny
tak, aby bola v celom našom tele v rovnováhe.
Mnohé ochorenia pramenia
práve z porúch energetickej rovnováhy.

Často nejasné stavy únavy, príznaky,
ktoré nezapadajú do obrazu žiadnej
známej choroby, a preto ich nie je možné liečiť našou
tzv. západnou medicínou, sú následkom rozladenia Qi.

Veľa ochorení, ako sú alergie, bolesti hlavy,
zápcha, sa u nás lieči potláčaním príznakov liekmi,
ale pravá príčina ochorenia sa nedá dostupnými
diagnostickými metódami nájsť.

Ak ste dospeli k poznaniu, že chcete svoje zdravie prinavrátiť a
postupne sa zbaviť väčšiny liekov alebo ak ste zástancom
alternatívneho spôsobu liečby, som tu pre Vás.

S úctou
MUDr. Andrea Steinerová
liečiteľ